ЗА КОНТАКТИ
Гр. Варна
ж.к. "Вл. Варненчик"
ул. "Д. Дончев - Доктора" 10

тел. 052 510 690 - Директор
тел. 052 510 692 - Счетоводство

E-mail: patriarha@abv.bg 
ХИМН НА
ОУ "СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ"
Музика и аранжимент: Лиляна Гайдарова - учител по музика

Текст: Иван Демиров – поет от ж.к. "Вл. Варненчик"

В теб години благодатни
ний ще извървим.
В знанията необятни
ще се потопим.

Припев:
Горди с твойто име ще вървим напред, Патриарх Евтимий,
пример и завет!

Нека трудности да има!
Виж - върхът е зрим!
С теб, учителю любими,
ще го изкачим!

Припев:
Горди с твойто име ще вървим напред, Патриарх Евтимий,
пример и завет!

Поколения ще минат
твоите врати.
Житието на Евтимий
ще ги вдъхнови.

Припев:
Горди с твойто име ще вървим напред, Патриарх Евтимий,
пример и завет!

 


ОУ "Св. Патриарх Евтимий" е училище със своя определена визия в сферата на образованието - многообразие от специализирани паралелки, секции и свободноизбираеми форми на обучение.
 
Количествено - стойностна сметка Ремонт на четири класни стаи на втори и трети етаж в сграда на ОУ,,Свети Патриарх Евтимий"- ВарнаП О К А Н А за участие в процедура по договаряне с предмет : ,, Ремонт на четири класни стаи на втори и трети етаж в сградата на ОУ ,, Св. Патриарх Евтимий ”Посещение на спонсор от ХоландияСписък на учениците приети в първи клас-2014/2015г.П Р О Т О К О Л от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД – 07 -748/19.03.2014 г. на Директора на ОУ „Св. П. Евтимий” гp. Варна, за разглеждане, оценка и класиране на получената документация в процедура за възлагане на обществена поръчкаНационален конкурс "Аз съм българче"Обучителен семинар - "Младежи за устойчиво развитие"Церемонията по закриване на проектните дейности по проект 19 на Академията на централноевропейските училища / ACES /.Уникати от природни материали22.04 - Ден на Земята © Created and Powered by Studio IDA